Rollspelsmaterial

Medaljliknande guldknapp med text som säger att innehåll finns publicerat på Drive Thru RPG. Klicka för att länkas dit.Som den bordsrollspelare jag sedan länge är, händer det ju ibland att man åstadkommer spelmaterial av sådan art att man skulle vilja dela med sig av det på ett, säg, mer officiellt sätt. Därav har jag ett publicistkonto på DriveThruRPG så att detta smidigt och enkelt kan genomföras. För närvarande är jag i startgroparna med detta men du kan räkna med mer material framöver, i regel parallellt publicerat på både svenska och engelska.

Mycket nöje!

Rollspelspodd?

– Har du en podcast där ni spelar rollspel?
I så fall samarbetar jag gärna med dig; du får kostnadsfri tillgång till någon av mina produkter på DriveThru, förutsatt att ni diskuterar, recenserar eller spelar materialet i podcasten. Kontakta mig via:

As the tabletop roleplayer I have been for so long, it sometimes happens that one creates such game material of that one would like to share it in a, say, more official way. Hence, to do so, I nowadays have my own publisher account on DriveThruRPG. I am currently in the early stages of this, but you can count on more material to come, usually published in parallel in both Swedish and English.

Enjoy!

RPG Podcast?

– Do you have a podcast where you play role-playing games?
In that case, I am happy to cooperate with you; you get free access to any of my products on DriveThru, provided you discuss, review or play the material in the podcast. Contact me via:

Drive Thru RPG
Till min DriveThru-sida / My DriveThru